strefy wysiłkowe(1), teoria sportu

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Energetyczna klasyfikacja
ćwiczeń fizycznych
Energetyczna klasyfikacja
ćwiczeń fizycznych
Sposoby uzyskiwania energii w komórkach mięśniowych
Substratami energetycznymi wykorzystywanymi przez mięśnie do
resyntezy ATP są:

Fosfokreatyna (CP)

Glikogen mięśniowy

Glukoza wychwytywana z krwi

WKT (FFA)

Aminokwasy
Udział poszczególnych substratów w pokrywaniu
zapotrzebowania energetycznego zależy od czasu trwania
wysiłku, jego intensywności, zapotrzebowania tlenowego, a także
od diety i stopnia wytrenowania.
1) Ćwiczenia tlenowe (aerobowe)

Są to wysiłki o małej,
średniej lub
średniej lub
umiarkowanie dużej
umiarkowanie dużej
intensywności i średniej
intensywności i średniej
lub dużej objętości
lub dużej objętości
Są to wysiłki o małej,
a) Ćwiczenia tlenowe regenerujące
CEL: przyspieszenie procesów restytucujących

Objętość: mała lub średnia (10-30 min)
Objętość: mała lub średnia (10-30 min)

Intensywność: niska, HR = 120-135 ud/min
Intensywność: niska, HR = 120-135 ud/min

Substraty energetyczne: kwasy tłuszczowe,
Substraty energetyczne: kwasy tłuszczowe,
glikogen

CEL: przyspieszenie procesów restytucujących
glikogen
b) Ćwiczenia tlenowe podtrzymujące
CEL: utrzymanie poziomu wydolności tlenowej

Objętość: duża lub bardzo duża (1 – 3-4 h)
Objętość: duża lub bardzo duża (1 – 3-4 h)

Intensywność: średnia, HR = 140-150 ud/min
Intensywność: średnia, HR = 140-150 ud/min

Substraty energetyczne: kwasy tłuszczowe,
Substraty energetyczne: kwasy tłuszczowe,
glikogen

CEL: utrzymanie poziomu wydolności tlenowej
glikogen
[ Pobierz całość w formacie PDF ]