Stres oksydacyjny 1, biochemia, wykłady

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Stres oksydacyjny
dr Jolanta Saczko, adiunkt
Katedry i Zakładu Biochemii Lekarskiej
Definicja
S
tresu
O
ksydacyjnego

Brak równowagi pomiędzy generacją wolnych
rodników a zdolnościami antyoksydacyjnymi
organizmu

Powinno się brać pod uwagę, że zaburzenia
równowagi oksydacyjnej w tkankach muszą
prowadzić do potencjalnego zniszczenia albo innej
odpowiedzi komórki

RFT
(
r
eaktywne
f
ormy
t
lenu) lub wolne rodniki
tlenowe. Wolnymi rodnikami nazywamy atomy lub
cząsteczki mające niesparowany elektron. Są one
obecne w każdej żywej komórce.
E. Bańkowski 2004, Biochemia
Rola tlenu

H
2
O – 60 – 70% masy ciała (3/4!)

Bez tlenu nie ma życia !

Bez jedzenia można przeżyć kilka tygodni

Bez płynów kilka dni

Bez tlenu kilka minut

Z drugiej strony O
2
stanowi śmiertelne
niebezpieczeństwo
RFT
- nadmiar tlenu jest szkodliwy,
dłuższe oddychanie powietrzem wzbogaconym o tlen,
a szczególnie czystym tlenem, może też powodować
konwulsje i uszkodzenia płuc

Każdego dnia reaktywne formy tlenu uszkadzają
przeciętnie 10 tys. razy DNA w każdej komórce
człowieka
Reaktywne formy tlenu i im pokrewne
Nazwa polska
Nazwa angielska
Tlen singletowy
Ozon
Rodnik wodoronadtlenkowy
Anionorodnik ponadtlenkowy
Nadtlenek wodoru
Rodnik wodorotlenowy
Tlenek azotu
Dwutlenek azotu
Kwas nadtlenoazotowy
Nadtlenoazotyn
Singlet oxygen
1
O
2
Ozone O
3
Hydrperoxyl radical HO
2
·
Superoxide radical anion O
2
·
-
Hydrogen peroxide H
2
O
2
Hydroxy radical
·
OH
Nitric oxide NO
·
Nitric dioxide NO
2

Peroxynitrous acid O
=
N-OOH
Peroxynitrite O
=
N-OO
-
Tlen singletowy
Nie odpowiada definicji wolnego rodnika tlenowego,
jest szczególnie reaktywną formą tlenu. Wynika to
ze specyficznego rozmieszenia elektronów na
orbitalach molekularnych typu
p
. Powstaje w wyniku
wzbudzenia cząsteczki tlenu i przegrupowania w
cząsteczce tlenu by zostały one sparowane.
[ Pobierz całość w formacie PDF ]