Strona tytułowa Oświetlenie terenu I etap, TBS Wrocław Wojanowska, Etap I, ETAP I - PROJEKT WYK, Instalacje ...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
INWESTPROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKI
Rok załoŜenia 1958
ul. Targowa 18
Prezes 34-42-316
25-520 Kielce
Sekretariat 34-30-250
NIP:
657-038-75-71
Tel./Fax 34-42-316
Regon:
003673768
SPÓŁDZIELNIA PRACY
Data: sierpień 2009 r
Pracownia: TP-2
Instalacje elektryczne
Projekt wykonawczy
BranŜa
Stadium
Tom/część
Obiekt:
Ośiedle Stabłowice - Oświetlenie terenu, I etap
Adres:
Wrocław, ul. Pomarańczowa
Działka nr:
58/3, 63, 70,1 87 AM-17 i 43/3, 17,1 2/2 AM-25 obręb
Stabłowice
Inwestor – adres:
TBS Sp. z o. o. ul. Przybyszewskiego 102/104,
51-148 Wrocław
Autorzy opracowania
Imię i nazwisko
Podpis
Nr upr.
inŜ. Krzysztof Chłopek
Kl–384/94
Projektował:
mgr inŜ. Michał Stelmasiński
Opracował:
Kreślił
Sprawdził:
inŜ. Witold Wojciechowski
Kl-598/94
Kierownik pracowni:
inŜ. Roman Sędzielewski
[ Pobierz całość w formacie PDF ]