StroopLit, PSYCHOLOGIA, Poznawcze

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Tzelgov, J., Henik, A. (1995). Kontrola zautomatyzowania i wprawa: przypadek efektu Stroopa. Czasopismo Psychologiczne, 1, 7-17.Hasher, L., Zacks, R. (1979). Automatic and efortfull processes in memory. Journal of Experimental Psychology: General, 108, 356-388.Czy�ewska, M. (1991). Uwaga. W Z. Roman (red.), Uwaga i pami�� (s. 22-56). Warszawa: Wyd. UW.Anderson, J. R. (1982). Acquisition of Cognitive skill. Psychological Review, 89(4), 369-408.Szymura, B., S�abosz, A. (2002). Uwaga selektywna a pozytywne i negatywne konsekwencje automatyzacji czynno�ci. Studia Psychologiczne, t. XL, 161-182.Ackerman, P. L. (1988). Determinants of individual differences during skill acquisition: cognitive abilities and information processing. Journal of Experimental Psychology: General, 117, 288-318.Logan, G. D. (1982). On the ability to inhibit complex actions: a stop signal-study of typewriting. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 87, 778-792.Logan, G. D., Cowan, W. B. (1984). On the ability to inhibit thought and action: a theory of an act of control. Psychological Review, 91, 295-327.Stroop, J. R. (1935). Studies on interference in serial verbal reactions. Journal of Experimental Psychology, 28, 643-662. [ Pobierz całość w formacie PDF ]