Strop stalowy - Slup dwugaleziowy osiowo ściskany, szkola, szkola, sem 5, konstrukcje metalowe

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
OBLICZANIE SŁUPA DWUGAŁĘZIOWEGO OSIOWO ŚCISKANEGO
1.ZESTAWIENIE OBCIAZEN OBLICZENIOWYCH
a) odziaływanie z podciągów :
Vb
:=
751.4 kN

2Vb

=
1502.8 kN
b) ciężar własny słupa :
kg
m
zalożono przekroj slupa : [ ] 260 o masie 1 mb :
g
c
:=
2 37.9


- wysokość kondygnacji
H
:=
4.83 m

- współczynnik bezpieczeństwa
γf
:=
1.1
9.81 m sec
-2
- przyśpieszenie ziemskie
g
=
Gsl
:=
g
c
⋅ ⋅ g

Gsl
=
3.95 kN
razem obciążenie słupa wynosi:
N2Vb
:=

+
Gsl
N
=
1506.75 kN
2.OKREŚLENIE DŁUGOŚCI WYBOCZENIOWYCH
µ
x
:=
1
- współczynniki długości wyboczeniowych
µ
y
:=
µ
x
- grubość stropu z warstwmi
t
p
:=
16 cm

- wysokość podciągu
h
p
:=
1.035 m

- wysokość żebra stropowego
h
z
:=
0.3 m

dla wyboczenia względem osi x
L
ox
:=
H
+
0.37 m


t
p

h
p
L
ox
=
4005 mm
dla wyboczenia względem osi y
L
oy
:=
H
+
0.37 m


t
p

0.5 h
z

L
oy
=
4890 mm
długści wybczeniowe :
L
ex
:=
µ
x

L
ox
L
ex
=
4005 mm
L
ey
:=
µ
y

L
oy
L
ey
=
4890 mm
1
2
 3.PRZYJECIE PRZEKROJU I SPRAWDZENIE NOŚNOŚCI
- wytrzymałość stali St3S wg PN-90/B-03200
f
d
:=
215 MPa

zalozono wsp. wyboczeniowy
oraz
φ
:=
0.8
ψ
:=
1.0
N
φ⋅ f
d
87.6 cm
2
A
potrz
:=
A
potrz
=

cm
2
96.6 cm
2
Przyjeto przekroj : [ ] 260
A
:=
2 48.3


A
=
-parametry przekroju pojedynczego ceownika rys.2
s 0mm
:=

e
:=
23.6 mm

t
w
:=
10 mm

t
f
:=
14 mm

48.3 cm
2
A
c
:=

6317 cm
4
J
xc
:=

i
xc
:=
9.99 cm

317 cm
4
J
yc
:=

i
yc
:=
2.56 cm

3.1 Sprawdzenie nosnosci słupa przy wyboczeniu wzgledem osi materialowej x - x
-smukłość
L
ex
i
xc
λ
x
:=
λ
x
=
40.09
-smukłość porównawcza
215 MPa

f
d
λ
p
:=
84

λ
p
=
84
-smukłość względna
λ
x
λ
p
λ'
x
:=
λ'
x
=
0.48
)
1

n
(
1 λ'
x
2n

stąd ---> tab 11"b"
n
:=
1.6
φ
x
:=
+
φ
x
=
0.95
- nośność słupa przy osiowym ściskaniu
N
rcx
:=
ψ ⋅ f
d

N
rcx
=
2076.9 kN
-warunek nośności :
N
< 1
=
0.77
φ
x

N
rcx
3
 3.2 Sprawdzenie nosnosci slupa przy wyboczeniu wzgledem osi niematerialowej y
- y
przyjeto rozstaw ceownikow w swietle :
a
o
:=
80 mm

a
:=
+
2s


2e

a
=
21.28 cm
o

⎝⎠
2

a
11570.05 cm
4
J
y
:=
2

+
A
c

J
y
=
yc
J
y
A
i
y
:=
i
y
=
10.94 cm
-smukłość (dla słupa jako całości)
L
ey
i
y
λ
y
:=
λ
y
=
44.68
-przyjecie przewiazek :
przyjeto :
przewiązki pośrednie
n4
:=
rozstaw osiowy przewiazek :
L
ex

n1
40 cm

l
y
:=
l
y
=
72.1 cm
+
- smukłość postaciowa
l
y
i
yc
λ
v
:=
λ
v
=
28.16
>
0.8 λ
y

=
35.75
λ
v
=
28.16
-smukłość względna
λ
v
λ
p
λ'
v
:=
λ'
v
=
0.34

n
1
(
)
2n

stąd ---> tab 11"c"
n
:=
1.2
φ
1
:=
1 λ'
v
+
φ
1
=
0.94
ψ
1
:=
-smukłość zastepcza
- ilość głęzi słupa
m2
:=
m
2


2
2
λ
m
:=
λ
y
+

λ
v
λ
m
=
52.82
4
 -smukłość względna zastępcza
λ
m
λ
p
λ'
m
:=
λ'
m
=
0.63
λ'

:=
λ'
m

ψ
λ'

=
0.61
)
1

n
(
1 λ'

2n

stąd ---> tab 11"b"
n
:=
1.6
φ
2
:=
+
φ
2
=
0.89
(
)
φ
y
:=
min φ
1
φ
2
,
φ
y
=
0.89
- nośność słupa przy osiowym ściskaniu y-y
N
rcy
:=
ψ ⋅ f
d

N
rcy
=
1959.06 kN
-warunek nosności :
N
< 1
=
0.86
φ
y

N
rcy
4.OBLICZENIE PRZEWIĄZEK
- parametry geometryczne przewiazki
- wymiary przewiązki
h
pr
:=
120 mm

s
pr
:=
160 mm

- grubość przewiązki
t
pr
:=
8mm

9.6 cm
2
- powierzchnia przekroju przewiązki
A
pr
:=
h
pr
t
pr

A
pr
=
h
pr
2
6
19.2 cm
3
- wskaźnik zginania
W
xpr
:=
t
pr

W
xpr
=
- siła poprzeczna działająca na przewiązki
96.6 cm
2
A
=
Q
pr
:=
0.012 ⋅ f
d

Q
pr
=
24.92 kN
- siła poprzeczna występująca w przewiązce
l
y
=
72.1 cm
a
=
21.28 cm
Q
pr
l
y

V
Q
:=
V
Q
=
42.22 kN
2a

- moment zginający występujący w przewiązce
Q
pr
s
pr

M
Q
:=
M
Q
=
1.99 kNm
2
5
  [ Pobierz całość w formacie PDF ]