strop wymiarowanie, Nauka, pomoce, stare pomoce, betony, podkładki 2011 Majewski

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->Katedra KonstrukcjiBetonowych i TechnologiiBetonu3.0. Strop.Wykonali: Krzysztof Nikel, Michał ŁyskoRok akademicki2010/2011PROJEKT HALI ŻELBETOWEJNr strony3.1. Zebranie obciążeń.Obciążenia stałe (ciężar własny):γf[-]wartości obli. [kN/m2]Lprodzaj obciążeniawartości char. [kN/m2]1 wylewka cementowa gr.5 cm1,351,4180,05 m * 21 kN/m3= 1,0500,20 m * 25 kN/m3= 5,0002płyta żelbetowa gr.20 cm1,356,7505tynk cem.-wap. gr.1,5 cm0,3850,015 m * 19,0 kN/m3= 0,285 1,35-razem:6,335-8,553Obciążenia zmienne (użytkowe):pk= 6,000 kN/m2p = pk* γfγf= 1,5p = 6,00 * 1,5 = 9,000 kN/m256765127102169069027606906907102130710Katedra KonstrukcjiBetonowych i TechnologiiBetonuWykonali: Krzysztof Nikel, Michał ŁyskoRok akademicki2010/2011PROJEKT HALI ŻELBETOWEJ676Nr strony5512216903.2. Zebranie obciążeń dla ramy 1 2 (środkowej).L2= 6,9 mg = 8,553 kN/m2* 6,9 m = 59,016 kN/mp = 9,000 kN/m2* 6,9 m = 62,100 kN/mq = q' + q''q' = g + p/2 = 59,016 + 62,100/2 = 90,066 kN/mq'' =±p /2=±31,050kN/ m710Katedra KonstrukcjiBetonowych i TechnologiiBetonuWykonali: Krzysztof Nikel, Michał ŁyskoRok akademicki2010/2011PROJEKT HALI ŻELBETOWEJNr stronySCHEMAT STATYCZNY:1 2231 14 1256 1271 94,2008 14,1007,1007,1007,100V=8,300H=21,300PRĘTY UKŁADU:Typy prętów: 00 - sztyw.-sztyw.------------------------------------------------------------------Pręt: Typ: A:B:Lx[m]:Ly[m]:L[m]:Red.EJ: Przekrój:------------------------------------------------------------------12345678900000000000000000012244668823456789100,0000,0007,1000,0007,1000,0007,1000,0000,0004,1004,2000,000-4,1000,000-4,1000,000-4,1004,2004,1004,2007,1004,1007,1004,1007,1004,1004,2001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001 B 350x4501 B 350x4502 B 200x69001 B 350x4502 B 200x69001 B 350x4502 B 200x69001 B 350x4501 B 350x450------------------------------------------------------------------Katedra KonstrukcjiBetonowych i TechnologiiBetonuWykonali: Krzysztof Nikel, Michał ŁyskoRok akademicki2010/2011PROJEKT HALI ŻELBETOWEJNr stronyWIELKOŚCI PRZEKROJOWE:------------------------------------------------------------------Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]Materiał:------------------------------------------------------------------11575,026578116078146000091884600091884600035,0 44 Beton C30/3720,0 44 Beton C30/372 13800,0 5,5E+08------------------------------------------------------------------STAŁE MATERIAŁOWE:------------------------------------------------------------------Materiał:Moduł E:[N/mm2]Napręż.gr.:[N/mm2]AlfaT:[1/K]------------------------------------------------------------------44 Beton C30/373200020,0001,00E-05------------------------------------------------------------------SCHEMAT OBLICZENIOWY:290,066-31,05031,0503190,066-31,05031,0505490,066-31,05031,05076990,066-31,05031,0508Katedra KonstrukcjiBetonowych i TechnologiiBetonuWykonali: Krzysztof Nikel, Michał ŁyskoRok akademicki2010/2011PROJEKT HALI ŻELBETOWEJNr stronyOBCIĄŻENIA:([kN],[kNm],[kN/m])------------------------------------------------------------------Pręt:Rodzaj:Kąt:P1(Tg):P2(Td):a[m]:b[m]:------------------------------------------------------------------Grupa:357Grupa:357Grupa:357A"Stałe"0,00,00,090,06690,06690,066Stałe90,06690,06690,066Zmienne0,00,00,031,050-31,05031,05031,050-31,05031,050Zmienne0,00,00,0-31,05031,050-31,050-31,05031,050-31,050γf=1,000,000,000,007,107,107,10LinioweLinioweLinioweB""γf=1,000,000,000,007,107,107,10LinioweLinioweLinioweC""γf=1,000,000,000,007,107,107,10LinioweLinioweLiniowe------------------------------------------------------------------==================================================================WYNIKITeoria I-go rzęduKombinatoryka obciążeń==================================================================MOMENTY-OBWIEDNIE:-81,815-27,3982-331,44027,39881,815-454,233 -455,813-391,721 -341,275-455,813 -454,233-341,275 -391,721-331,4409-110,779-163,677-54,76031-110,77954,760163,677-167,764-56,01964,0924-112,9585112,9586-64,09278-56,019-167,76427,99083,90656,451 -32,02832,028 -56,45183,90627,990 [ Pobierz całość w formacie PDF ]