Struktura i czynność ciała człowieka, anatomia i fizjologia

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Struktura i czynność ciała
człowieka
Z historii medycyny

HIPOKRATES
– ojciec medycyny (V w. a.
Ch. n.); ustanowienie reguł postępowania
etycznego (przysięga); obserwacja jako
metoda badania; leczenie przyczynowe;
podstawy medycyny nowoczesnej.

Płyny ustrojowe (żółć czarna, żółć żółta,
flegma, krew) jako podstawa struktury i
czynności ciała. Równowaga = zdrowie.

GALEN
– sekcje zwierząt (II w.p. Ch. N.);
zakładał, że taką samą budowę ma
człowiek.

LEONARDO da VINCI
(XIV w.) – sekcje
zwłok i poznanie rzeczywistej struktury
ciała, diagramy anatomiczne; uwolnienie
medycyny od religii i zabobonów; naukowe
metody w medycynie;

VESALIUS
(XVI w.) anatom –
De Humani
Corporis Fabrica
(1546), wykład anatomii
(nowoczesnej na tamten wiek).

HARVEY WILIAM

Exercitatio anatomica
de motu cordis et sanguinis in animalibus
(1628)
.
(
An Anatomical Disquisition on the
Movement of the Heart and Blood
). Autor
twierdzenia:
omne vivum ex ovo
.

Van LEEUWENHOEK ANTONY
– twórca
mikroskopu i odkrywca erytrocytów(1673).

SIMPSON JAMES,
znieczulenie
chloroformem (1831)

MORTON (
USA) znieczulenie eterem),
LISTON
(GBR), (1846)
;

SOMMELWEIS –
antyseptyka; zakażenia
przyranne (1860), nieuznana!

PASTEUR LOUIS
, odkrywca
drobnoustrojów (fermentacji, bakterii)
(1860).
[ Pobierz całość w formacie PDF ]