Struktura i właściwości stali odpornych na korozję i zaworowych Sprawozdanie, MiBM, Semestr III, ...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Przedmiot:
METALOZNAWSTWO I OBRÓBKA CIEPLNA - LABORATORIUM
Nr lab.: Temat:
Semestr:
(wg planu)
Struktura i właściwości stali odpornych na korozję i zaworowych
II/III
Dzień tygodnia: Prowadzący:
Studia:
Pn/wt/śr/czw/pt/sb/nd
Marta Paczkowska
Stacjonarne/Niestacjonarne
Data wykonania lab.: Kierunek:
Grupa dziekańska:
dd/mm/rrrr
Mechanika i Budowa Maszyn
Godz. rozpoczęcia: Wykonawca / Wykonawcy:
Podgrupa lab.:
gg:mm
1. Cel ćwiczenia
2. Charakterystyka badanych próbek
1 Nr próbki
2 Nazwa
3 Równoważniki Cr
E
i Ni
E
,
struktura wyznaczona z
wykresu Schaefflera
4 Rysunek mikrostruktury
wykonany ołówkiem wraz z
opisem
5 Definicje
zaobserwowanych faz
(np.

– roztwór stały…)
6 Rodzaj i cel zastosowanej
obróbki cieplnej
7 Opis właściwości stali:
-odporności na korozję
(suma działania)
-mechanicznych
8 Zastosowanie
3. Schematy obróbki cieplnej dla stali odpornych na korozję o składzie: Fe-Cr-C dla zawartości 13% Cr i Fe-Cr-Ni-C
dla zawartości 18%Cr i 8%Ni (wg instrukcji pkt 5 i 6)
4. Wyjaśnienie wpływu Ti w stalach kwasoodpornych, jego zadanie i rzeczywisty efekt
5. Porównan
ie stali odpornych na korozję ze stalami zaworowymi
martenyztyczne martenyztyczne austenityczne austenityczne
odporne na korozję zaworowe odporne na korozję zaworowe
%C
%Cr
%Ni+Mn
Obróbka
cieplna
Struktura
Właściwości
(antykorozyjne,
mechaniczne,
tribologiczne)
Stale:
[ Pobierz całość w formacie PDF ]