Strumienie życia (Sykulski), muzyka, Nutki religijne SATB [ hasło; nutki ]

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Strumienie
ż
ycia
SATB a capella
Jacek Sykulski
Spoprano solo
a
Soprano
Stru
-
mie-
nie
ż
y
-
cia
pły -
n
ą
z me-
go
ser
-
ca
Alto
Stru
-
mie-
nie
ż
y
-
cia
pły -
n
ą
z me-
go
ser
-
ca

Tenor
Stru
-
mie-
nie
ż
y
-
cia
pły -
n
ą
z me-
go
ser
-
ca
Bass
Stru
-
mie-
nie
ż
y
-
cia
pły -
n
ą
z me-
go
ser
-
ca


5
Sop. solo
a


S
kto
jest
spra
-
gnio
-
ny
niech
przyj
-
dzie
i
pi
-
je.


A
jest
spra
gnio
ny
niech
kto
-
-
przyj
-
dzie
i
pi
-
je.


T
kto
jest
spra
-
gnio
-
ny
niech
przyj
-
dzie
i
pi
-
je.


B
je.
kto
jest
spra
-
gnio
-
ny
niech
przyj
-
dzie
i
pi
-
II Franciszka
Ń
skie Warsztaty Muzyki Liturgicznej, Kraków 18-20.11.2011
[ Pobierz całość w formacie PDF ]