Strzały ze startem – cz. 3, Technika strzału

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->Footballtrening.plStrona 1 z 2Strzały ze startem – cz. 3Kategoria:Technika strzałuKategoria wiekowa: U 12 - U 16DrukujCel:doskonalenie techniki i celnościstrzału jako zakończenia ataku w polukarnym, doskonalenie techniki podańbez przyjęcia piłki, kształtowanie czasureakcji,orientacjiprzestrzennej,zwrotnościi szybkościspecjalnej,doskonalenie współpracy z partnerem.x5Pole gry:x2x2x5x2x4x4x4x 10x2Przebiegćwiczenia:Założeniemćwiczeniajest oddanie strzału z pełnego biegu po otrzymaniu podania kontrującego.Przebiegćwiczeniaoparty jest na wymianie podań bez przyjęcia ze zmianą stron działaniai współpracą z dwoma partnerami. Wykonywane jest równocześnie przez zawodników podzielonychna dwie grupy, na dwie pełnowymiarowe bramki w polu 35 x 40 m. Zawodnicy posiadającypiłkę /grupaAiC/wykonują krótkie prowadzenie /1/ w kierunkuśrodkapola /oznaczonego tyczką/,skąd wykonują podanie po podłożu /2/ do partnera z przeciwnej grupy /B iD/ustawionego na wprost.Po podaniu wykonują szybki zwrot /3/ w kierunku przeciwnej bramki z ominięciem bliższej tyczki,gdzie otrzymują podanie kontrujące /4/ od partnera ustawionego po drugiej stronie bramki /B iD/.Poodegraniu piłki /5/ wykonują zwrot i start /6/ w kierunku przeciwnej bramki, gdzie otrzymują podaniekontrujące /7/ od pierwszego z partnerów. Kończąćwiczenieoddaniem strzału na bramkę z pełnegobiegu /8/.Wskazówki:zmiany zawodników; C – D, D – A, A – B, B – C,2010-09-27Footballtrening.plStrona 2 z 2ćwiczeniewykonywane jest na sygnał równocześnie przez dwóch zawodników ustawionych poprzeciwnych stronach,zwracamy uwagę na krótkie i szybkie prowadzenie piłki,wykonanie podań odbywa się bez przyjęcia piłki,strzały na bramkę oddawane są z pełnego biegu,zawodnik przed oddaniem strzału musi zwrócić uwagę na ustawienie bramkarza,zwracamy uwagę by strzały były oddawane na celność,po kilku powtórzeniach można zmienić kierunek wykonywaniaćwiczenia,tak by doskonalićuderzenie drugą nogą,ze względu na wymiary potrzebnego polaćwiczeniemożna także zastosować podczas zajęć na hali.www.footballtrening.plwww.strefa-trenera.com2010-09-27 [ Pobierz całość w formacie PDF ]