Strzala, Nuty i teksty

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Strzała
E
B
7
A
.
D
-
.
A
Q
B
D
7
-
-
A
-
Q
&
\
$
E
.
!
E
C
E
.
.
Q
.
. .
.
.
.
.
.
.
.Q .
.
. .
.
.
strza-
ły
le-

cej
za
dnia
a-
ni
stra-
chu
noc-
ne-
go
się
nie
bo-
7
E
4
E
A
D
-
.
-
Q
!
E
D
A
-
E
.
!
B
C
.
.
&
. #
.
.
.
Q
.
.
.
.
.
.
.
. .

mo-
im
o-
broń

jest
Pan
Je-
go
wier-
ność

tar-
7
A
Q
B
D
-
E
4
Q
E
!
E
E
E
&
.
.
. #
Q
.
.
.
.
.
Q
.
.
.
.
1. On
2. kie-
pió-
dy
czą
i
po-
ko-
jem
&
D
-
.
. .
.
. .
.
. .
.
.
A
-
D E
.
.
ra-
w je-
mi
dnej
swy-
chwi-
mi
li
znów
gi-
o-
nie
kry-
lu-
je
dzi
Cię
tłum
pod
gdy
skrzy-
na
&
D
-
A
7
E
.
!
E
.
!
.
. .
.
. .
.
.
. .
.
. .
dła-
two-
mi
ich
Je-
o-
go
czach
znaj-
zda-
dziesz
rza
swe
się
schro-
tra-
nie-
ge-
nie
dia
bez-
ty
D
-
E
7
E
A
-
A
-
E
F
Q
7
-
G
.
!
.
&
. #
. .
. .
.
.
.
. .
.
. -
.
.
pie-
wiesz
czny
że
dom
śmierć
zba-
nie
wien-
do-
ny
tknie
cień
cię
On
On
a-
a-
nio-
nio-
łom
łom
roz-
roz-
kaz
kaz
dał
dał
&
F
7+
D D E
B
-
. -
F
Q
7
-
D D E
F
7+
.
. .
.
.
. .
.
. -
.
.
.
.
a-
by
by
na
strze-
rę-
gli
kach
cię
nie-
co
śli
dnia
mnie
już
już
nie
o
spo-
ka-
tka
mień
cie-
no-
bie
gi
zła
swej
E
7
E
7
&
E
!
D
$
E
!
1.
2.
. .
. .
.
.
.
.
. .
.
1. przy-
go-
da
2. nie
zra-
nię
[ Pobierz całość w formacie PDF ]