Strzeżcie się, Zbiór

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{1}{1}23.976{10}{65}Wiesz, �e jeste� najwa�niejszy w moim �yciu.{82}{127}Ma�y kompromis,|troch� po�wi�cenia...{129}{180}Czy nie o to chodzi|w ma��e�stwie?{194}{273}Ty jeste� ze mn�,|nie potrzebuj� niczego wi�cej...{276}{345}Taka jestem. Szcz�ciara!{384}{439}Kochamy si� tak bardzo,{441}{503}�e nasze uczucia|nigdy nie przemin�...{2446}{2508}Od dw�ch tygodni|nie odpowiadasz na moje telefony...{2511}{2564}nie przyszed�e� do biura,|ani nigdzie ci� nie widzia�em.{2565}{2607}A teraz nagle wyje�d�asz...{2609}{2642}Nic z tego nie rozumiem!{2659}{2700}Nie martw si�...{2703}{2783}Nie martwi� si�...|Po prostu nie mog� tego poj��...{2831}{2899}Chc� przeprosi� Mahi i Radhik�.{2923}{3011}Postaw si� na moim miejscu...{3016}{3091}Starzej� si�...|Nie docieraj� do mnie pewne rzeczy...{3098}{3136}I ci�gle jeszcze|nic dzi� nie wypi�em.{3139}{3227}Pozw�l, �e spytam|po raz kolejny... Dlaczego?{3275}{3388}Bo teraz ju� wiem, jak boli,|gdy kogo� kochasz,{3419}{3534}a ten kto� ci� odrzuca...|To ogromny b�l.{3541}{3611}Tak naprawd�, robisz to|by odzyska� Gayatri, nie?{3637}{3742}Nie, Gayatri nie wr�ci.|Ona mnie nie kocha.{3790}{3884}Musz� ogarn�� ca�y ten|ba�agan w moim �yciu.{3908}{3942}Nie wiem czemu,|ale dla mnie nie ma to sensu.{3948}{4036}Jedziesz w �wiat z powodu czego�,|co zrobi�e� wieki temu?{4047}{4074}To dziwne...{4098}{4170}Dziwne, ale prawdziwe.{4212}{4299}To proste Sachin,|kiedy moje serce by�o z�amane,{4325}{4437}dotar�o do mnie jak bardzo|to boli, jak mo�na cierpie�,{4491}{4533}kiedy kto� potraktuje ci� niczym Raj...{4563}{4659}Dop�ki nie ul�� im w cierpieniu,|sam nie odczuj� ulgi.{4697}{4788}Dlatego pomy�la�em,|�e taki dra� jak ja mo�e chocia� przeprosi�.{4805}{4838}Wr�cisz z podkulonym ogonem.{4848}{4907}To nie takie �atwe,{4910}{4961}zapukasz i powiesz|"przepraszam, madam".{4973}{5045}Wiem. Ale powinienem to zrobi�.|Musz� to zrobi�.{5054}{5081}Reszta zale�y od nich...{5083}{5112}Pasa�erowie lotu SQ 232 do Delhi...{5115}{5171}prosimy o zg�oszenie si�|do odprawy paszportowej.{5174}{5198}Czas na mnie.{5306}{5356}Daj zna�, je�li trzeba b�dzie|da� komu� wycisk.{5369}{5395}Jasne.{5397}{5531}I zadzwo� albo wy�lij SMSa,|je�li b�dzie mia� fajn� siostr�...{5534}{5558}Na pewno.{5603}{5630}Pa...{5996}{6058}'Przesz�o�� jest za nami.|Nic jej nie zmieni...'{6061}{6112}'A przysz�o�� mo�esz|naprawi� tylko wtedy,'{6116}{6157}'gdy poza�atwiasz|wszystko w tera�niejszo�ci.'{7325}{7382}Zatrzymaj tutaj... Ile?{7389}{7416}40 rupii, sir.{7538}{7624}'Zadzwoni�em do jej domu|podaj�c si� za pracownika banku'{7632}{7704}'i dowiedzia�em si�, �e Mahi|to teraz pani Ahluwalia...'{8029}{8092}'�wietnie!|Wi�c jest tak�e ma�y Ahluwalia!'{8094}{8123}Kogo pan tu szuka?{8125}{8179}Cze��, ma�y, mama w domu?{8188}{8219}Dimpy!{8341}{8406}Wspaniale! Ahluwalia i Ahluwalia?{8420}{8461}Skarbie, zawo�aj mamusi�.{8464}{8545}Tato!{8548}{8591}Czemu w dzisiejszych czasach|dzieci nie s�uchaj�?{8598}{8658}Nie, Goldy, nie zachowuj si� tak...{8700}{8724}S�ucham?{8727}{8780}Cze��, czy jest Mahi?{8783}{8818}Pojecha�a do domu matki.{8820}{8916}Chhoti...moja szwagierka|bierze �lub. A pan...?{8919}{8964}Jestem Raj. Przyjaciel Mahi...{8999}{9047}Pozna�em rodzin�|Pasricha w Szwajcarii.{9051}{9090}Byli�my raem|w podr�y po Europie.{9125}{9195}Min�o tyle czasu,|co u niej?{9627}{9683}Przyzwyczaisz si�.|B�dzie bola�o przez par� dni...{9686}{9763}P�ki z czarnego nie zrobi si�|niebieskie, a potem ��te.{9779}{9806}Whisky?{9859}{9923}Chyba z kim� mnie pomyli�e�.{9926}{9986}Ja... Ja...my�l�,|�e to nieporozumienie.{10022}{10108}Ty jeste� �ajdak Raj Sharma,|prawda?{10123}{10163}�ajdak...{10190}{10214}Tak.{10217}{10324}Jestem Joginder Singh Ahluwalia,|m�� Mahi.{10446}{10475}Gdzie jeste�my?{10487}{10638}To bez znaczenia.|Ciesz si�, �e �yjesz.{10653}{10714}Ty... To znaczy, ja...|pozostan� �ywy, no nie?{10717}{10746}Zamknij si� i pij whisky.{10882}{10967}Nie b�j si�.|Odwa�ni nie krzywdz� s�abszych.{10989}{11037}Sp�jrz... sir...|Nie przyjecha�em, �eby co� zepsu�...{11039}{11130}Zepsu�e� 12 lat temu.|A ja za to p�ac�.{11152}{11197}Wiesz...o mnie?{11235}{11293}Preeti dawno mi powiedzia�a.{11300}{11331}Nie, sir, ja tylko...{11333}{11413}Gdybym m�g�, da�bym ci|nauczk� na ca�e �ycie...{11429}{11485}Ale nikt nie wie, gdzie jeste�...{11494}{11521}Mahi...{11523}{11547}Nie wymawiaj jej imienia.{11564}{11590}Jasne, bracie.{11593}{11662}Mam nadziej�, i� nie spodziewa�e� si�,|�e ona czeka na ciebie,{11669}{11700}usychaj�c z t�sknoty?{11710}{11775}Rozwiej swoje w�tpliwo�ci...|albo ja zrobi� to za ciebie.{11777}{11847}Nie, sir... Nie trzeba.{12113}{12264}Zobaczy�em j� 15 lat temu|na Lawrence Road.{12293}{12341}Kupowa�a przek�ski z Preeti.{12542}{12594}Od tamtej chwili by�em w niej zakochany.{12662}{12707}Ale nawet mnie nie zauwa�y�a.{12770}{12854}Kocha�em j� z daleka...{12942}{13038}Problem w tym,|�e teraz jest moj� �on�,{13134}{13220}lecz ja nadal kocham j� z daleka.{13244}{13286}Nadal nie mog� z ni� porozmawia�.{13340}{13439}Nie umiem prawi� s�odkich s��wek,|w przeciwie�stwie do takich �ajdak�w, jak ty.{13489}{13575}Jeste� taki chudy...|Nie masz ani mi�ni, ani postawy...{13609}{13645}Nie wiem, co ona w tobie widzia�a!{13709}{13777}Cokolwiek to by�o,|ja p�ac� za to wysok� cen�.{13801}{13877}Nie wierzy ani w mi�o��,|ani w uczucia.{13885}{13933}Nie ogl�da film�w|i nie s�ucha muzyki.{13933}{14053}Wszystko dusi w sobie.|Po prostu wykonuje swoje obowi�zki.{14060}{14125}M�j dom jest idealny,|ona jest idealn� �on�.{14127}{14163}Moje dzieci s� idelane.{14203}{14245}Zawsze, gdy m�wi� o mi�o�ci, uczuciach...{14247}{14400}Ona nagle przypomina sobie,|�e musi wyczy�ci� szafki w kuchni.{14503}{14570}Nie mog� nawet z ni� porozmawia�...{14597}{14796}Ale ja... Czekam na ten dzie�,|kiedy w jej oczach...{14834}{14884}zobacze to, czego ona|nie chce zobaczy� w moich.{14968}{15062}M�j Bo�e! Ty jeste� Raj...{15117}{15252}Chyba si� upi�e�.|Nie jestem Raj, kretynie,|ty jeste� Raj...{15290}{15445}Nie, sir... Raj! Ten z DDLJ,|romantyczny bohater Mahi...{15462}{15534}Ten, kt�rego szuka�a.|Jej idaelna mi�o��...{15549}{15587}Gdybym spotka� si� z ni�|chocia� na 5 minut...{15589}{15623}Ani na sekund�!{15626}{15677}Zabij� ci�, je�li zbli�ysz si�|do niej nawet na kilometr.{15683}{15722}Ju� wystarczaj�co namiesza�e�.{15723}{15755}Nie musisz niszczy� reszty.{15765}{15807}Pr�buj� naprawi� tw�j b��d|przez 12 ostatnich lat...{15810}{15853}Je�li si� do niej zbli�ysz,|zajmie mi to nast�pne 12 lat.{15863}{15910}Nie musisz jej przeprasza�.{16612}{16668}'Sardar zawi�z� mnie a� do Delhi.'{16694}{16764}'Ale przecie� jestem mistrzem,|nie rezygun� tak �atwo...'{16828}{16934}'Fakt, troch� si� ba�em,|ale postanowi�em dopi�� swego.'{16941}{17042}'Poza tym zap�aci�em za 3 noce i 4 dni,|wi�c r�wnie dobrze...'{17052}{17078}Pa�ski koktajl czekoladowy.{17102}{17136}A s�omka?{17174}{17258}Nie mog� normalnie je��...|Dzi�ki panu Ahluwalia.{17260}{17339}Pijmy i �wi�tujmy!{17467}{17491}Wiecz�r kawalerski.{17493}{17587}Za Karana i Piy�!{17608}{17731}Piya? C�rka pana Pasricha?{17736}{17761}Tak, prosz� pana.{17795}{17872}Mi�a rodzina.|A jaki jest pan m�ody?{17881}{17948}Prosz� spojrze�.|Ten w niebieskiej koszulce...Karan Behl.{17951}{18035}Jedyny dziedzic w�a�ciciela|elektrowni... Ma dwa domy.{18044}{18092}S�ysza�em, �e maj� te� maj�tek|niedaleko p�l golfowych w Delhi.{18107}{18133}�wietnie!{18138}{18236}'Mniejsza o zasobno�� konta...|Ciekawe...'{18243}{18300}'Je�li w DDLJ jest wi�cej takich pomys��w,'{18300}{18335}'to znacznie u�atwi�oby mi spraw�...'{18396}{18468}Prosz� poda� im szampana,|na m�j koszt.{18492}{18567}Pozdrowienia od pana przy barze.{18618}{18660}Dzi�ki!{18663}{18690}Na zdrowie!{18690}{18743}Nie mo�esz gratulowa� mi|z takiej odleg�o�ci.{18744}{18790}Chod� tutaj, ciesz si�|razem z nami!{18804}{18852}'Je�li nie poradzisz sobie w zwyk�y spos�b...'{18855}{18960}'u�yj podst�pu. Mahi...|Nadchodz�!'{19363}{19442}Bli�ej...bli�ej...{19445}{19526}Gdzie Mahi?!|- Mahi!{19550}{19608}Id�...{19656}{19680}Przepraszam, mamo.{19684}{19715}Hej, Raj!{20065}{20089}To on, prawda?{20113}{20137}Hmm...{20140}{20176}Co on tu robi?{20191}{20257}Nie mam poj�cia.|Ja go nie zaprasza�am.{20266}{20434}Czy to nie Karan go zaprosi�?|Jest ze strony pana m�odego?{20445}{20488}Je�li tak, to m�wi� ci, Mahi,|zerwijmy zar�czyny.{20490}{20530}Nie pozw�lmy Chhoti|po�lubi� Karana...{20541}{20602}Je�li tacy ludzie|s� w jego rodzinie,{20605}{20658}pewnie ca�a rodzina jest z�a.{20667}{20701}Daj spok�j, Preeti.{20701}{20758}Jak mog� da� spok�j?|To sprawa �ycia Chotti.{20758}{20830}To wp�ynie na jej dzieci.|P�jd� tam i to powiem.{20845}{20869}Nie, Preeti.{21084}{21108}Szkocka.{21116}{21171}Sk�d mia�e� tyle odwagi,|by tu przyj��?{21204}{21262}To chyba by� co�|w pend�abskim powietrzu.{21294}{21377}Nie b�d� taki m�dry.|Jeszcze si� z tob� policz�.{21413}{21478}Powstrzymuj� si� przez|wzgl�d na rodzin� pana m�odego.{21528}{21615}Ale je�li zbli�ysz si� do Mahi...{21677}{21756}...wszyscy wylec� st�d|zbici i pot�uczeni.{22037}{22091}Strzelba ojca jest w samochodzie.{22094}{22271}A ja potrafi� strzela�,|wi�c uwa�aj na siebie, tak?{22274}{22379}Oj, naprawd�? Dzi�kuj�...|Tak�e mi�o mi ci� widzie�.{22442}{22523}Niemal widz� t� rozlewaj�c� si�|pend�absk� mi�o��...{22654}{22681}To ty?{22715}{22742}Nie...{22748}{22777}Tak, oczywi�cie...{22782}{22838}Nie, wcale nie...{22840}{22897}Nie mog� si� myli�!{22926}{22955}Jeste� tym samym ch�opakiem,{22957}{23005}kt�ry sp�ni� si� na poci�g|razem z Mahi, prawda?{23007}{23060}'No tak...|Kolejny policzek nadchodzi...'{23092}{23185}Synu...nie mia�em wtedy okazji|odpowiednio ci podziekowa�.{23206}{23245}Pomog�e� jej.{23356}{23446}Jestem ojcem panny m�odej.|M�wi� to prosto z serca... [ Pobierz całość w formacie PDF ]