Stu Hamm's Bass Basics 20, ★Video-Nauka gry-gitara bass, Stu Hamm's Bass Basics - Bass Guitar for Beginners

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Major Scale
A
Ex. 1 G Major Scale
P
= 130
G
U
H
4
U
U
U
1
Gtr I
T
A
B
2
3
3
5
U
H
g
U
U
U
5
T
A
B
2
4
5
5
U
H
g
U
U
U
10
T
A
B
5
4
2
5
H
U
U
U
14
U
T
A
B
3
2
5
3
B
Ex. 2 G Scale & Arpeggio
G
V
V
H
g
V
g
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
19
V
V
U
T
A
B
2
4
5
5
4
2
2
3
5
5
3
2
3
5
5
3
(3)
U
H
U
U
22
U
T
A
B
5
2
5
3
C
Ex. 3 C Major Scale
C
W
W
W
W
W
H
W
W
W
27
T
A
B
7
9
10
7
8
10
8
10
W
W
W
W
H
W
W
W
W
31
T
A
B
10
9
7
10
8
7
10
8
TrueFire, Inc & Stuart Hamm | All Rights Reserved © 2008
 Major Scale
W
W
W
W
H
W
W
W
W
35
T
A
B
10
10
7
10
10
7
8
8
D
Ex. 4 G Maj Exercise
G
W
H
g
W
W
W
W
W
W
40
W
T
A
B
2
4
5
2
3
5
3
5
W
H
g
W
W
W
W
W
W
44
W
T
A
B
5
4
2
5
3
2
5
3
W
W
H
W
W
W
W
48
W
W
T
A
B
5
5
2
5
5
2
3
3
E
Ex. 5 C Maj Exercise
H
W
W
W
W
W
W
W
W
53
2
4
5
T
A
B
2
3
5
3
5
W
W
W
W
H
W
W
W
W
57
5
4
2
T
A
B
5
3
2
5
3
W
W
W
W
H
W
W
W
W
61
5
5
T
A
B
2
5
5
2
3
3
W
W
W
W
H
W
W
W
W
66
T
A
B
7
9
10
7
8
10
8
10
TrueFire, Inc & Stuart Hamm | All Rights Reserved © 2008
Major Scale
W
W
W
W
H
W
W
W
W
70
T
A
B
10
9
7
10
8
7
10
8
W
W
W
W
H
W
W
W
W
74
T
A
B
10
10
7
10
10
7
8
8
F
Ex. 6 B Major
g
U
B
W
H
g
W
g
W
g
W
g
W
U
W
U
79
8
T
A
B
9
6
9
9
6
7
7
7
e
V
f
V
V
e
V
g
V
g
V
H
g
V
g
V
V
V
g
V
g
V
g
V
g
V
V
V
85
T
A
B
6
8
9
9
8
6
6
7
9
9
7
6
7
9
9
7
B
U
G
Ex. 7 Bb Major
e
W
W
W
H
W
e
W
W
W
e
U
e
W
90
7
T
A
B
5
7
8
5
6
8
6
6
8
e
W
W
W
H
W
e
W
W
W
e
W
96
T
A
B
8
7
5
8
6
5
8
6
e
W
e
W
H
W
W
W
W
e
W
e
W
100
T
A
B
8
8
5
8
8
5
6
6
TrueFire, Inc & Stuart Hamm | All Rights Reserved © 2008
  [ Pobierz całość w formacie PDF ]