Studia europejskie Zagadnienia metodologiczne FULL, P jak Podręczniki, lektury

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//--> Studia europejskie Zagadnienia metodologiczne Jak ściągnąć Studia europejskie Zagadnienia metodologiczne? - INSTRUKCJA1. Kliknijtutajlub skopiuj linkdo przeglądarki. 2. Postępuj zgodnie ze wskazówkami.Europeistyka, jak każda nowa dyscyplina dydaktyczna i nowy kierunek badań, staje przed ogromem zadań. Jednym z najważniejszych jestposzukiwanie najbardziej przystępnych, ale i najlepszych podręczników akademickich, najpełniej oddających istotę studiów europejskich, zakresprzedmiotowy kierunku, metody badawcze i formy kształcenia. Dlatego też za niezwykle cenną należy uznać inicjatywę podjętą przez prof. dr hab.Adama Wojtaszczyka i dr hab. Wojciecha Jakubowskiego opracowania podręcznika akademickiego na temat zagadnień metodologicznych. Dorobek iwiedza w zakresie studiów europejskich autorów podręcznika gwarantuje jego wysoki poziom merytoryczny. prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak InstytutPolitologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytet Wrocławski POBIERZ Studia europejskie Zagadnienia metodologiczne TERAZ! [ Pobierz całość w formacie PDF ]