Studia i Analizy Sądu Najwyższego. Tom VI - ebook, Nowe różne

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Niniejsza
darmowa publikacja
zawiera jedynie fragment
pełnej wersji całej publikacji.
Aby przeczytaæ ten tytuł w pełnej wersji
.
Niniejsza publikacja mo¿e byæ kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wył¹cznie w formie dostarczonej przez
NetPress Digital Sp. z o.o., operatora
. Zabronione s¹
jakiekolwiek zmiany w zawartoœci publikacji bez pisemnej zgody
NetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania siê jej
od-sprzeda¿y, zgodnie z
.
Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie
internetowym
 Wydawca
Izabella Małecka
Redaktor prowadzący
Adam Choiński
Opracowanie redakcyjne
Dagmara Wachna
Łamanie
JustLuk Łukasz Drzewiecki, Justyna Szumieł, Krystyna Szych
Projekt graiczny okładki i stron tytułowych
Małgorzata Sobocińska-Kiss
Informacje ogólne:
www.sn.pl/orzecznictwo
© Copyright by
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2012
ISBN 978-83-264-0779-6
ISSN 1897-9955
Wydane przez:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
Redakcja Książek
01-231 Warszawa, ul. Płocka 5a
tel. 22 535 82 00, fax 22 535 81 35
e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl
www.wolterskluwer.pl
Księgarnia internetowa www.proinfo.pl
[ Pobierz całość w formacie PDF ]