Studia z logopedii i neurologopedii FULL, Nauka

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//--> Studia z logopedii i neurologopedii Jak ściągnąć Studia z logopedii i neurologopedii? - INSTRUKCJA1. Kliknijtutajlub skopiuj linkdo przeglądarki. 2. Postępuj zgodnie ze wskazówkami.Niniejszy tom prac poświęconych logopedii i neurologopedii przynosi studia nad ważnymi zagadnieniami związanymi z zaburzeniami w procesiekomunikacji. Tradycyjnie przybliża możliwości poznawcze ludzkiego umysłu, wskazując zarazem przełożenie tego, co poznane na sferę praktyki -użytecznego wykorzystania wiedzy logopedycznej w życiu codziennym osób z dysfunkcjami mowy. Służy temu dialog wszystkich dziedzinwspółtworzących logopedię, ze szczególnym uwzględnieniem wymiarów medycznego i językoznawczego, pedagogicznego i psychologicznego,aksjologicznego i teorii komunikacji, przełożony na język diagnozy i terapii logopedycznej. Poszczególne studia mają pomóc w zrozumieniu iinterpretacji przyczyn zaburzeń mowy, wskazać logopedzie skomplikowaną ich naturę, podać ważniejszą literaturę przedmiotu i przybliżyć istotne dladanego typu zaburzenia elementy postępowania terapeutycznego. Ze względu na specyfikę tomu, w wielu artykułach podjęta zostaławielowymiarowa relacja mózg - język, wpisując logopedię do neuronauk. POBIERZ Studia z logopedii i neurologopedii TERAZ! [ Pobierz całość w formacie PDF ]