Stwórz o mój Boże) (J. Sykulski)(1), schola-nuty

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Modlitwaoskruchę
t.:Ps.51
m.:J.Sykulski
¬
a
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
×
&
¬
¬
×
×
¬
¬
¬
×
×
×
¬ ¬
×
¬
¬
×
¬
¬ ¬
¬
¬
¬
¬
Stwórz
o mój
Bo że,
stwórz o mój
Bo
że,
we
mnie
ser
ce
¬
×
¬
¬
×
×
¬
¬
×
×
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
?
¬
×
¬ ¬
×
×
¬
¬
×
a
×
×
a
×
¬
¬
&
×
×
×
¬ ¬
u
u
¬
¬
×
¬ ¬
¬
×
¬
u
#
×
¬ ¬
×
czys
te
i
od
nów
we
mnie moc
Du
cha.
×
×
¬ ¬
u
u
×
?
¬
×
¬ ¬
¬
×
¬
×
#
¬
×
¬ ¬
×
a
l
¬ ¬
Zwrotka
¬
¬
a
¬
¬
¬
&
V
¬ ×
V
×
V
¬ ¬ ¬ ×
V
¬
¬ ¬
×
ZmiłujsięnademnąBożewłaskawości swo jej,
wogromieswejlitościzgładźmo
ją niepra wość,
¬
¬
¬ ×
¬
¬
¬
V
V
×
V
¬
¬
?
V
¬ ¬
¬
×
¬ ×
a
¬
¬
a
¬
¬
¬
¬
&
V
×
×
V
¬
¬
×
V
¬ ¬ ¬
#
×
V
¬
¬
obmyjmniezupełniez
mojej wi ny
ioczyśćmniezgrze
chu moje go.
¬
¬
¬
¬
¬ ¬
V
×
V
×
?
¬
¬ ¬
¬
×
a
V
×
V
¬
¬
2.Uznajębowiemnieprawośćmoją
Agrzechmójjestzawszeprzedemną
PrzeciwkoTobiesamemuzgrzeszyłem
iuczyniłem,cozłejestprzedTobą.
4.ATymaszupodobaniewukrytejprawdzie
nauczmnietajemnicmądrości.
Pokropmniehizopem,astanęsięczysty
obmyjmnie,anadśniegwybieleję.
3.Abyśokazałsięsprawiedliwywswymwyroku
iprawywswoimsądzie.
Otourodziłemsięobciążonywiną
ijakogrzesznikapoczełamniematka
5.Spraw,abymusłyszałradośćiwesele
niechsięradująkości,któreskruszyłeś.
Odwróćsweobliczeodmoichgrzechów
izmażwszystkiemojenieprawości.
[ Pobierz całość w formacie PDF ]