styczeń 2013, pomoce dydaktyczne, klasy 1-3

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Ćwiczenia do pobrania z Internetu
styczeń
2013
Pobierz dodatkowy materiał ze strony
www.ediba.com
Ćwiczenia uzupełniające
Nauczycielka Szkoły Podstawowej – klasy I-III, styczeń 2013.
1
 Dodawanie
Zawsze do dziesięciu

Oblicz w pamięci i w każdym rzędzie pokoloruj dwa ślady z liczbami, których suma to 10.
1
5
3
7
2
6
9
4
7
3
1
2
8
4
5
6
3
5
Pobierz dodatkowy materiał ze strony
www.ediba.com
Ćwiczenia uzupełniające
Nauczycielka Szkoły Podstawowej – klasy I-III, styczeń 2013.
2
 Gdzie śpi każdy niedźwiadek?

Wykonaj działania i połącz każdego niedźwiadka z odpowiednią jaskinią.
8
+
6
=
9
+
3
=
16
14
12
18
1 3
+
3
=
1 2
+
6
=
Pobierz dodatkowy materiał ze strony
www.ediba.com
Ćwiczenia uzupełniające
Nauczycielka Szkoły Podstawowej – klasy I-III, styczeń 2013.
3
 Droga do skarbu
Pomóż piratowi dotrzeć do wyspy skarbów.

Uzupełnij ciąg liczb.
+2
+2
+2
+2
+2
2
4
0
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
Ćwiczymy dalej

Wykonaj dodawanie i wpisz wyniki do tabeli.

Pokoloruj rubryki z największymi liczbami w każdej kolumnie i skreśl najmniejsze.
+
6
20
35
49
2
8
5
11
16
10
1
7
+
51
65
79
82
2
5
10
1
Pobierz dodatkowy materiał ze strony
www.ediba.com
Ćwiczenia uzupełniające
Nauczycielka Szkoły Podstawowej – klasy I-III, styczeń 2013.
4
 Sebastian z przyjaciółmi wymyślili grę. Rzucają piłeczką i sumują punkty zapisane na figurkach, przy których
zatrzyma się piłeczka.

Oblicz, ile punktów zdobył każdy gracz po dwóch rzutach.
Sebastian
Ania
Marcin
Maciek
Działanie
Sebastian
Działanie
Ania
Działanie
Marcin
Działanie
Maciek

Oblicz i zapisz w zeszycie, ile punktów brakuje każdemu z graczy do osiągnięcia wyniku 70.
Pobierz dodatkowy materiał ze strony
www.ediba.com
Ćwiczenia uzupełniające
Nauczycielka Szkoły Podstawowej – klasy I-III, styczeń 2013.
5
  [ Pobierz całość w formacie PDF ]